Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2019

thereisnogod
8772 b349 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viajunior13 junior13

August 11 2019

thereisnogod
8813 ac30 390
Reposted frompiehus piehus
thereisnogod
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viapikkumyy pikkumyy

August 10 2019

thereisnogod
1507 1ebb 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaplusiek plusiek
thereisnogod
6788 d240 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
thereisnogod

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe vialekkaprzesada lekkaprzesada

August 09 2019

thereisnogod
thereisnogod
6016 ece4 390
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaaisajo aisajo
thereisnogod
9685 b87d 390
Reposted fromRowena Rowena viapengin pengin
thereisnogod
5265 6132 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapengin pengin

August 01 2019

thereisnogod
2720 4ad8 390
Reposted bypengin pengin
thereisnogod
8868 ccee 390
Reposted fromiammistake iammistake viaaurinko aurinko
thereisnogod
4910 dd0f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatrytorunaway trytorunaway
thereisnogod
7257 6a07 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaisajo aisajo

July 31 2019

thereisnogod
1879 b3f7 390
The Smiths

July 28 2019

thereisnogod
4298 eec3 390
Reposted frommaliwa maliwa viaoxygenium oxygenium
thereisnogod
6771 6ee7 390
Reposted fromZircon Zircon viaoxygenium oxygenium
thereisnogod
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
thereisnogod
9743 ec7e 390
Scott Young
Reposted byfreskaabsolutelyfuckingnotwebomatic
thereisnogod
1048 8993 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl