Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

thereisnogod
Pomyśl, jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska

July 07 2015

thereisnogod

Pierwsze spojrzenie

     Po raz pierwszy spojrzałam na swoje dziecko
      z nienawiścią

      Wiedziałam, że odbierze mi wolność,
      że będę musiała je kochać
      więcej niż siebie,
      więcej niż jakiegokolwiek mężczyznę,
      więcej niż cel swojego życia.

Jak zawsze kosą między żebra, królowa Świerszczyńska

July 03 2015

thereisnogod
4808 2d74 390
Reposted fromfilology filology
thereisnogod
9393 dfa0 390
no właśnie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPaintedinred Paintedinred
thereisnogod
9305 ab02 390
thereisnogod
9301 ef10 390
Hannibal S03E04

June 29 2015

thereisnogod
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami

June 24 2015

thereisnogod
Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to
— Artur Rojek
Reposted fromapeee apeee viastarryeyed starryeyed
thereisnogod
Reposted fromdanzig danzig viasalami salami

i think almost is the saddest word there could be.

“i almost kissed her”

“we almost made it through”

“it almost happened”

its a word used when you expect a certain thing to happen, but life turns into another direction, and you’re just stuck there wishing.

— Maa
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viashitsuri shitsuri
thereisnogod
Największą zbrodnią, jaką możesz popełnić wobec swojej kobiety i waszego związku, jest obojętność. Nie mam zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie to działa, ale te cudowne istoty, które są w stanie przeżyć ból wypychania na świat noworodka przez swoje piękne kuciapki i potrafią potem jeszcze chcieć się pieprzyć, nie wykształciły przeciw niej żadnego mechanizmu obronnego. Zniosą zdradę, plaskacza (co nie znaczy, że masz zacząć ją bić. Kto uderzy kobietę poza łóżkiem i bez wyraźnej zachęty, ten świnia, a nie facet. Chyba, że zasłużyła), chlanie i zbieranie za tobą brudnych skarpet. Przeżyją, kiedy kogoś zamordujesz. Zniosą to, że nazywasz się mężczyzną, chociaż oglądasz kucyki, albo inne chińskie bajki. Ale zacznij okazywać obojętność, a coś w nich zaczyna umierać. Powoli usychają.
— Konrad Jurecki
Reposted fromzabka zabka viaiansha iansha
thereisnogod
thereisnogod
3777 1dd1 390
Reposted frompensieve pensieve viainimaginable inimaginable
thereisnogod
1074 3f36 390
Reposted frompollyanna pollyanna viafilology filology
thereisnogod

BARDZO SMUTNA ROZMOWA NOCĄ

- Powinnaś mieć wielu kochanków.
- Wiem, miły.
- Miałem dużo kobiet. 
- Miałam mężczyzn, miły. 
- Jestem człowiek skończony. 
- Tak, miły. 
- Nie ufaj mi. 
- Nie ufam, miły. 
- Boję się śmierci. 
- Ja też, miły. 
- Nie odejdziesz ode mnie. 
- Nie wiem, miły. 
- Jestem sam. 
- Jak ja, miły. 
- Przytul się do mnie. 
- Dobranoc, miły.

— Świrszczyńska
Reposted fromfilology filology

June 23 2015

thereisnogod
2592 5400 390
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown viaaisajo aisajo
thereisnogod
5687 5745 390
Reposted fromfilology filology

June 22 2015

thereisnogod
1883 e627 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaaisajo aisajo
thereisnogod
4583 518f 390
Reposted fromcocomove cocomove viapromieniecienia promieniecienia
thereisnogod
2517 9c1d 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl