Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

thereisnogod
4602 0908 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaerq erq

October 23 2018

thereisnogod
0656 dc05 390

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viaoxygenium oxygenium
thereisnogod
0597 01bb 390
Joanna Chmura
Reposted byanotherwaytodieplhereyesYSoSerioussztukamatorkaheadsbangbangpatrzpodnogiletha0sucznikmatuszczakthornatrybasferycznanieobecnosclaparisienneemsikMisqaheavencanwaitbankalonelypassengernieobecnoscSurvivedGirlnieobecnoscitwillgetbetter
thereisnogod
6069 5230 390
thereisnogod
9631 2447 390
Reposted frompalesoap palesoap viacelmaifrumos celmaifrumos
thereisnogod
6286 6a6d 390
Reposted fromoblivions oblivions vianowelovestory nowelovestory
thereisnogod
7892 3be5
Reposted fromonlyman onlyman vianowelovestory nowelovestory
thereisnogod
(…) nie jesteś już młodą dziewczyną, która wierzy, że należy jej się od życia to, co najlepsze. Po prostu n i c ci się nie należy. Parę razy możesz mieć szczęście i spadnie ci z nieba to czy owo, przypadkiem i niezasłużenie, ale większość rzeczy musisz wywalczyć sobie sama i możesz się cieszyć, jeśli dostaniesz połowę z tego, co chciałaś.
— Charlotte Link “Dom sióstr”
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacelmaifrumos celmaifrumos
thereisnogod
thereisnogod
3123 b0f6 390
thereisnogod
I just want to be the person someone (well, I'm mean you) miss at 3am. 
Reposted fromPoranny Poranny viacelmaifrumos celmaifrumos
thereisnogod
3150 4baa 390
Reposted fromobliviate obliviate viacelmaifrumos celmaifrumos
thereisnogod
Każdy wybór jest dla nas tragiczny ponieważ zawsze wiemy, że istnieje świat równoległego wyboru niemożliwy do zrealizowania.
— Carl Cederström – Pętla dobrego samopoczucia
Reposted fromnyaako nyaako viacelmaifrumos celmaifrumos
thereisnogod
thereisnogod
7361 361c 390
Reposted from4777727772 4777727772 viacelmaifrumos celmaifrumos
thereisnogod
thereisnogod
5242 8457 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowelovestory nowelovestory
thereisnogod
thereisnogod
3625 1c3a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl