Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2019

2250 99af 390

hellish-daddy:

I Origin

Reposted fromjemstone jemstone viapanimruk panimruk
thereisnogod
0059 6849 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapengin pengin
thereisnogod
5073 5849 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapengin pengin
thereisnogod
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapengin pengin
thereisnogod
8233 413e 390
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
thereisnogod
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith

August 13 2019

thereisnogod
8772 b349 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viajunior13 junior13

August 11 2019

thereisnogod
8813 ac30 390
Reposted frompiehus piehus
thereisnogod
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viapikkumyy pikkumyy

August 10 2019

thereisnogod
1507 1ebb 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaplusiek plusiek
thereisnogod
6788 d240 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
thereisnogod

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe vialekkaprzesada lekkaprzesada

August 09 2019

thereisnogod
thereisnogod
6016 ece4 390
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaaisajo aisajo
thereisnogod
9685 b87d 390
Reposted fromRowena Rowena viapengin pengin
thereisnogod
5265 6132 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapengin pengin

August 01 2019

thereisnogod
2720 4ad8 390
Reposted bypengin pengin
thereisnogod
8868 ccee 390
Reposted fromiammistake iammistake viaaurinko aurinko
thereisnogod
4910 dd0f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatrytorunaway trytorunaway
thereisnogod
7257 6a07 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaisajo aisajo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl