Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2019

thereisnogod
8543 8a1c 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiblameyou iblameyou
thereisnogod
8601 ccf3 390
Reposted fromtfu tfu viacotarsky cotarsky
9780 f895 390
thereisnogod
7286 0aff 390
Reposted fromsoftboi softboi viapanimruk panimruk

October 24 2019

thereisnogod
Reposted byincentive incentive
thereisnogod
5454 2263 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viapanimruk panimruk
thereisnogod
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione

September 07 2019

2250 99af 390

hellish-daddy:

I Origin

Reposted fromjemstone jemstone viapanimruk panimruk
thereisnogod
0059 6849 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapengin pengin
thereisnogod
5073 5849 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapengin pengin
thereisnogod
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapengin pengin
thereisnogod
8233 413e 390
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
thereisnogod
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith

August 13 2019

thereisnogod
8772 b349 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viajunior13 junior13

August 11 2019

thereisnogod
8813 ac30 390
Reposted frompiehus piehus
thereisnogod
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viapikkumyy pikkumyy

August 10 2019

thereisnogod
1507 1ebb 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaplusiek plusiek
thereisnogod
6788 d240 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
thereisnogod

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe vialekkaprzesada lekkaprzesada

August 09 2019

thereisnogod
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl